Διαχείριση Πολυκατοικιών - Επαγγελματικών χώρων

Διαχείριση Πολυκατοικιών - Επαγγελματικών χώρων

Η ΛΟΓΙΣΠΟ αναλαµβάνει την γενική διαχείριση της πολυκατοικίας σας, δηλαδή την έκδοση και είσπραξη των κοινοχρήστων, την παραλαβή πετρελαίου, την πληρωµή των µόνιµων και έκτακτων συνεργείων, τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και των µηχανηµάτων της πολυκατοικίας κλπ.

Έτσι οι ένοικοι απαλλάσσονται από χρονοβόρες διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.