Ιδιοκτήτες ακινήτων - Συχνές ερωτήσεις

ΝΟΜΟΣ 3170/2003 "Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα, ΚΛΠ-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.-Απεντομωτήρια- Κυνηγ.Σύλ. κλπ"

 

Άρθρο 6 Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κλπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ 240 Α) και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

 

Άρθρο 1 του Ν. 1197/81

1. Τα ζώα συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυχγάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρίσεως εκδηλουμένων δια:

α) Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των τροφής και ύδατος.

β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον διαβιώσέως των, καταλύματος.

2. Οστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα, περί ων ο παρών νόμος ή έγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρω 8 του παρόντος ποινών.

3. Επί βασανισμού ή κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκειαν της μεταφοράς των δι' εμπορικών πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων, αντιστοίχως, ευθύνην υπέχουν ως συναυτουργοί της τοιαύτης πράξεως αντιστοίχως και οι κυβερνήται των πλοίων και αεροπλάνων, οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι δια των ανωτέρω ποινών.

4. Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να τα τιθασεύη ή να τα συλλαμβάνη, τη χρήσει πυροβόλου όπλου εξαιρουμένων εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται ως θηράματα.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Κάθε φθινόπωρο, πριν από την έναρξη λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης, ο διαχειριστής πρέπει να καλέσει το συνεργείο για την τακτική συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Ο τρόπος κατανομής των δαπανών θέρμανσης στις παλαιότερες πολυκατοικίες καθορίζεται από τον πίνακα κατανομής αναλογιών, πολλοί κανονισμοί προβλέπουν μειωμένη συμμετοχή σε ιδιοκτησίες που παραμένουν κλειστές και αχρησιμοποίητες, εφόσον τα σώματα έχουν κλειστές στρόφιγγες και έχει ενημερωθεί προκαταβολικά η διαχείριση γι΄αυτό. Στις νεώτερες πολυκατοικίες με σύστημα αυτονομίας ένα ποσοστό των δαπανών, περίπου το 20%,  κατανέμεται σε όλες τις ιδιοκτησίες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος κατανέμεται στις ιδιοκτησίες βάσει των θερμίδων και των ωρών κατανάλωσης, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται οικονομία. Πραγματική αυτόνομη χρέωση αλλά και οικονομία στην κατανάλωση εξασφαλίζουν μόνον τα νεώτερης τεχνολογίας συστήματα που καταγράφουν τις εκλυόμενες θερμίδες ανά θερμαντικό σώμα, τα οποία τώρα εφαρμόζονται και στη χώρα μας στα υπάρχοντα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. 

 

Κατά την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης πρέπει ο διαχειριστής να είναι απαραίτητα παρών, για να ελέγξει την ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας, να γνωρίζει τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής του, έτσι ώστε να ξέρει σε πόσα λίτρα καυσίμου αντιστοιχεί το κάθε εκατοστό στη βέργα μέτρησης. Εφόσον η δεξαμενή σας είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδη, πρέπει να ξέρει πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής σας, αρκεί να κάνει την εξής πράξη: (Μήκος δεξαμενής σε εκατοστά) Χ (Πλάτος σε εκατοστά) δια 1.000.

 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και διατίθεται μόνον κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο-Απρίλιο) με μειωμένο φόρο, αποκλειστικά για θέρμανση. Λόγω όμως της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που προκαλείται από αυτό, από τη χειμερινή περίοδο 2007-2008 εφαρμόζεται το πρόγραμμα "Ηφαιστος" του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο διατίθεται σε τιμή ίδια με του πετρελαίου κίνησης, η διαφορά του φόρου όμως επιστρέφεται στους προμηθευτές. Με το νέο σύστημα ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει την χαμηλή τιμή πετρελαίου, πρέπει όμως να γνωστοποιεί στον προμηθευτή τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ΔΕΗ της κατοικίας ή των κοινοχρήστων, σε περίπτωση πολυκατοικίας.

 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ανεύρεση και αξιοποίηση τεραστίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε πολλά μέρη του κόσμου (Σιβηρία, Αλγερία, Αγγλία κλπ.) και η κατασκευή εκτεταμένων δικτύων μεταφοράς του, σε συνδυασμό με το ότι η καύση του είναι "τέλεια", δηλαδή ουσιαστικά δεν διοχετεύει κατάλοιπα στο περιβάλλον, το κατέστησε αναμφισβήτητο κυρίαρχο καύσιμο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Σήμερα στην Αττική αλλά και σε πολλά αστικά κέντρα στη χώρα μας, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου έρχεται πλέον καθημερινά μπροστά στην πόρτα όλο και περισσοτέρων οικοδομών. 

Έτσι, με την κατασκευή γραμμής σύνδεσης από το δρόμο μέχρι το λεβητοστάσιο της οικοδομής μας, και με την αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου, λύνουμε ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά προβλήματα της μέσης νεοελληνικής (πολυ)κατοικίας, μειώνοντας την ταλαιπωρία του διαχειριστή, και εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του καυστήρα χωρίς προβλήματα, βλάβες κλπ. και την εξόφληση του λογαριασμού φυσικού αερίου 1-2 μήνες μετά την κατανάλωσή του. Αν όμως θέλουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή οικονομία στην κατανάλωση με την καλύτερη θερμαντική απόδοση, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε και το λέβητα, και την καπνοδόχο του συστήματος, και να προσθέσουμε σ΄αυτό τους σύγχρονους αυτοματισμούς που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας η σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου και η χρήση του για κεντρική θέρμανση στα κτίρια της περιοχής αυτής αποτελεί άμεση νομική υποχρέωση όλων των διαχειριστών κτιρίων. Επίσης με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα διευκολύνεται η διέλευση των σωληνώσεων του φυσικού αερίου από τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι η κατασκευή τους με όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.